Nasz Zespół

Mgr Olga Czajka

Umów wizytę

Psycholog, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny, interwent kryzysowy. Absolwentka Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego oraz Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS we Wrocławiu. Ukończyła także podstawowy kurs Psychoterapii Psychoanalitycznej w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz studia podyplomowe z zakresu interwencji kryzysowej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu. Posiada certyfikat wydany przez Amerykańską Fundację International Critical Incident Stress Foundation (ICISF) specjalizującą się w szkoleniu interwentów kryzysowych. Dzięki swoim kwalifikacjom wykorzystuje wiedzę i profesjonalne przygotowanie do prowadzenia psychoterapii indywidualnej oraz wczesnej interwencji i diagnozy osób dotkniętych kryzysami o zróżnicowanej etiopatogenezie i symptomatologii.

Ponadto nieustannie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez liczne kursy, szkolenia, sympozja i konferencje naukowe doskonalące w zawodzie psychoterapeuty i psychologa.

Pracuje pod stałą superwizją Certyfikowanego Superwizora PTP i PTPPd.

Zajmuje się leczeniem:

  • zaburzeń osobowości,
  • zaburzeń nastroju
  • zaburzeń lękowych
  • problemów emocjonalnych i funkcjonalnych wieku dorastania

Martyna Głowacka

Umów wizytę

Psychoterapeutka w trakcie szkolenia w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt w Poznaniu, akredytowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Terapii Gestalt EAGT, w której odbyła również ponad półrocznych kurs z Psychologii Ogólnej i Stosowanej. W ramach prywatnej praktyki prowadzi terapię osób dorosłych w formie stacjonarnej oraz online.
W swojej praktyce zajmuje się osobami zmagającymi się z zaburzeniami depresyjnymi oraz lękowymi, z atakami paniki oraz zaburzeniami dysocjacyjnymi. Pracuje także z osobami borykającymi się z PTSD, DDA, niskim poczuciem własnej wartości oraz z osobami doświadczającymi trudności w relacjach z innymi ludźmi, w tym dotkniętych współuzależnieniem czy przemocą psychiczną.

W swojej pracy bazuje na założeniach nurtu Gestalt, w którym kontakt i relacja terapeutyczna stanowi fundament w procesie zmian. Relacja międzyludzka jest formą bycia pełną akceptacji, wsparcia oraz naturalności i otwartości na każdą twoją emocję, obawę czy skrywane lęki. W swojej pracy wykorzystuje także narzędzia i techniki Terapii Schematów.
Doświadczenia oraz emocje związane z przeszłością, które często są zatrzymane, stłumione i „chowane z tyłu głowy”, stale na nas oddziałują i wpływają na odczuwanie teraźniejszości dlatego do efektywnej pracy i długofalowych zmian stosuje podejście holistyczne. Zakłada ono m.in jedność ciała i umysłu, stąd też w swoim warsztacie wykorzystuję techniki analizy bioenergetycznej Alexandra Lowena – pracy z ciałem oraz objawami psychosomatycznymi – dzięki którym klient uświadamia sobie ich źródło i zdobywa umiejętności pracy w tym zakresie. Jest mi bliskie stwierdzenie, że każdej emocji towarzyszy odczucie w ciele, które potrzebuje uświadomienia i zrozumienia.

Swoją pracę poddaje stałej superwizji . Na bieżąco i regularnie wzbogaca swój warsztat pracy uczestnicząc w szkoleniach oraz konferencjach poświęconych zdrowiu psychicznemu.


mgr Justyna Dorosz

Umów wizytę

Absolwentka psychologii klinicznej na Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu seksuologii na Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Stale poszerza wiedzę w obrębie diagnozy psychologicznej. Odbyła liczne szkolenia i kursy z zakresu pomocy zarówno psychologicznej, jak i seksuologicznej (w szczególności osobom LGBTQIA+). Ukończyła również szkolenie przygotowujące do prowadzenia treningu umiejętności społecznych (TUS). W swojej pracy dąży do jak najbardziej inkluzywnego stosunku wobec pacjenta.
Pracuje z osobami z zaburzeniami nastroju, lękami oraz trudnościami w regulacji emocji. Udziela wsparcia osobom w trudnej sytuacji życiowej. Zajmuje się także kwestią dysfunkcji seksualnych, zaburzeń seksualnych i problemów tożsamościowych.
Stale aktualizuje swoją wiedzę i podnosi kwalifikacje dla jak najlepszej jakości usług.

Justyna Kasińska

Umów wizytę

Psycholog, arteterapeuta i interwent kryzysowy. Ukończyła psychologię kliniczną na Uniwersytecie Humanistyczno Społecznym we Wrocławiu a także roczne studium Interwencji Kryzysowej organizowane przez Instytut Terapii Poznawczo- Behawioralnej. Specjalizuje się w pracy okołoporodowej, pracy z diadą dziecko-matka oraz pracy z dziećmi i młodzieżą. Ukończyła szereg kursów z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą oraz kobietami w okresie okołoporodowym. Nieustannie podnosi swoje kompetencję i poszerza wachlarz umiejętności podczas szkoleń, kursów i konferencji doskonalących w zawodzie psychologa.

Pracuje w obszarach obejmujących:
– zaburzenia lękowe i fobie;
– zaburzenia nastroju;
– kryzys i utraty;
– zaburzenia koncentracji;
– niskie poczucie własnej wartości;
– natrętne myśli i stres;
– depresja poporodowa i strata okołoporodowa;
– kryzys niepłodności oraz bezpłodność;

Udziela również konsultacji rodzicielskich i okołoporodowych. Podczas pracy korzysta z założeń terapii poznawczo-behawioralnej.strefa-emocji-2

ul. Pafalu 6, gab. 23
58-100 Świdnica

ul. Andrzeja Szmidta 15,
58-300 Wałbrzych,
Centrum Pomocy Psychiatryczno – Psychologicznej „PERSONA”

Godziny pracy specjalistów :
Poniedziałek : 9:00 – 19:00
Wtorek: 11:00 – 19:00
Środa: 11:00 – 21:00
Czwartek: 11:00 – 20:00
Piątek: 16:00- 20:00

Copyright by Strefa Emocji 2019. All rights reserved.