Formy pomocy

Konsultacja psychologiczna

Zazwyczaj jest tak nazywane pierwsze spotkanie ( pierwsze do trzech kolejnych), na którym zbierany jest dokładny wywiad psychologiczny. Jest to czas rozpoznania problemu, zarysowania ogólnej sytuacji życiowej osoby zgłaszającej się po pomoc, wzajemnego poznania się. Jest to czas, kiedy osoba, która przychodzi na spotkanie, może zapytać o formy pracy psychologa, jego doświadczenie. To co jest bardzo ważne: może poczuć atmosferę panującą w gabinecie i ocenić, czy czuje się komfortowo i bezpiecznie. W trakcie pierwszych konsultacji omawiane są także warunki współpracy : czas sesji, koszt, częstotliwość spotkań ect. Wszystko to służy wzajemnemu poznaniu, wstępnej diagnozie problemu i ustaleniu ważnych kwestii.

Wsparcie psychologiczne / sesja indywidualna

Jest to czas właściwej pracy nad tym, co stanowi źródło problemu, trudności czy dyskomfortu. Jest to czas regularnych sesji / spotkań, których częstotliwość jest ustalana w trakcie pierwszych konsultacji. W trakcie trwania terapii istnieje możliwość by poznać psychikę konkretnego pacjenta, jego wewnętrzne konflikty, mechanizmy funkcjonowania, zasoby i deficyty oraz dotrzeć do prawdziwych źródeł doświadczanych problemów by następnie pomóc pacjentowi je nazwać i przepracować.

Konsultacje dla rodziców / opiekunów

Rodzicielstwo często rodzi wiele trudności, wątpliwosci czy niepokojów w sferze wychowania dzieci. Jeśli jako rodzic czujesz, że potrzebujesz wsparcia, chcesz rozwjać swoje wątpliwości związane z rozwojem dziecka, masz trudności z pewnymi zachowaniami dziecka, są obszary jego funkcjonowania, które budzą Twoje wątpliwości lub zauważasz coś, co znacząco wpływa na jego komfort w codziennym funkcjonowaniu – warto rozważyć konsultację dla rodziców, która może pomóc Tobie, dziecku i całej rodzinie.

Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży

    1. Dzieci w wieku od 5 – 10 latDzieci to szczególni pacjenci, których problemy są tak samo ważne, jak problemy dorosłych. Różnica polega na tym, że ich struktury i możliwości radzenia sobie w sytuacjach trudnych są znacznie mniejsze niż u nas – osób dorosłych. W gabinecie psychologa istnieje możliwość przepracowania trudnych dla dziecka obszarów życia, nazwania i zrozumienia pojawiających się emocji czy wdrożenia innych niż dotychczas zachowań. Wszystko dzieje się poprzez zabawę i rozmowę oraz konsultację z rodzicami. Jeśli u dziecka pojawiają się m.in. utrzymujące się lęki, niezrozumiałe zachowania, trudności w adaptacji do szkoły, napady agresji bądź też Wasza rodzina przechodzi przez trudny okres, jesteście w sytuacji okołorozwodowej – warto rozważyć możliwość uzyskania wsparcia. Dodatkowo warto pamiętać, że w przypadku trudności czy zaburzeń rozwojowych, wczesna interwencja terapeutyczna daje większe prawdopodobieństwo poprawy jakości funkcjonowania.
    2. Dzieci i młodzież w wieku 11-18 latNastolatki to szczególnie ważni pacjenci. Przechodzą przez trudny okres zasadniczych zmian, zarówno pod względem biologicznym, fizycznym, emocjonalnym czy psychicznym. Czasem powoduje to szereg trudności, jakie mogą wystąpić w procesie dorastania. To, co może zwrócić uwagę i sugerować potrzebę wsparcia to m.in. niezrozumiałe zachowania nastolatka, brak możliwości nawiązania komunikacji z rodzicami, utrzymujący się spadek nastroju, myśli samobójcze, zachowania ryzykowane w tym nadużywanie alkoholu czy substancji psychoaktywnych.

Interwencja kryzysowa

Jest to forma wsparcia, która ma na celu natychmiastową pomoc w nagłych, znaczących, kryzysowych, szczególnie trudnych sytuacjach, która zapobiega pogłębieniu się objawów związanych z doznaną traumą. Najczęściej są to sytuacje żałoby, straty, śmierci bliskiej osoby, wypadku, rozwodu, a także doznawanej przemocy. Interwencja kryzysowa skupia się wokół wydarzenia powodującego kryzys, jest działaniem krótkoterminowym i ma na celu przywrócenie równowagi i odzyskanie utraconych zasobów po przebytym kryzysie

wsparcie psychologiczne / sesja dla par

Jest to forma wsparcia, w której udział bierze cała rodzina/para. Sytuacje nieporozumień, braku zrozumienia czy sytuacje konfliktowe są częstym powodem rozłamów w rodzinie czy małżeństwie. Jeśli jednak jest zauważalna chęć poprawy jakości wspólnego życia, warto zgłosić się po pomoc. Ludzie często decydują się na poszukianie wsparcia, gdy samodzielne próby naprawienia związku nie przyniosły rezultatów. Pomoc dla małżeństw i par na początku skupia się na znalezieniu przyczyn kryzysu. W trakcie terapii istnieje szansa na wypracowanie kompromisu oraz znalezienie rozwiązań dla istniejących problemów, które powodują kryzys. Należy wiedzieć, że nikt nie będzie oceniał czy któraś ze stron ma rację lub nie.

Diagnoza psychologiczna dla kandydatów na rodziców adopcyjnych / rodziców zastępczych

Warsztaty dla dzieci i młodzieży

tematyka do uzgodnienia

Logo_mono

ul. Pafalu 6, gab. 23
58-100 Świdnica

ul. Andrzeja Szmidta 15,
58-300 Wałbrzych,
Centrum Pomocy Psychiatryczno – Psychologicznej „PERSONA”

Poniedziałek
08:00-15:00

Środa
11:00-20:00

Czwartek
11:00-20:00

Piątek
10:00-15:00

785 427 931
o.czajka@strefaemocji.pl

Copyright by Strefa Emocji 2019. All rights reserved.